Обадете ни се на:
тел: 0878152117
 
 
 
 
 

Документи

Отчет на бюджета към 30.06.2020 - Държавни дейности

Отчет на бюджета към 30.06.2020 - Местни дейности

Отчет на бюджета към 31.03.2020 - Държавни дейности

Отчет на бюджета към 31.03.2020 - Местни дейности

Бюджет 2020

Отчет на бюджета към 31.12.2019 - Държавни дейности

Отчет на бюджета към 31.12.2019 - Местни дейности

Отчет на бюджета към 30.09.2019 - Държавни дейности

Отчет на бюджета към 30.09.2019 - Местни дейности

Отчет на бюджета към 30.06.2019

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Отчет на бюджета към 31.03.2019

Бюджет 2019

Правилник за дейността

Повишаване качеството на образованието

Годишен план

Етичен кодекс

Пропускателен режим

Отчет за изпълнение на  бюджета ДД-м.12

Отчет за  изпълнение на  бюджета  МД-м.12

Отчет за изпълнение на  бюджета ДД-м.9

Отчет за  изпълнение на  бюджета  МД-м.9

Отчет за изпълнение на  бюджета ДД-м.6

Отчет за  изпълнение на  бюджета  МД-м.6

Отчет за изпълнение  на бюджета  ДД-м.3

Отчет  за изпълнение на  бюджеа т МД-м.3

Бюджет 2017

Свържете се с нас

ДГ "Лиляна Димитрова"

Община Провадия, с.Блъсково

Тел: 0878152117

Mail: v.mir4eva@abv.bg

Форма за контакт