Обадете ни се на:
тел: 0878152117
 
 
 
 
 

За нас

Детска градина „ Лиляна Димитрова „с. Блъсково е създадена през 1962 г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст.  През  2010 година със заповед на Кмета на общината ДГ „Детелина „ с. Храброво  става филиал на ДГ с. Блъсково .

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата


Педагогическият колектив работи за възпитаване децата в родолюбие, усвояване на културни, исторически и социални знания, интерес към миналото на родния село, любов към народното творчество и участие в претворяване на българските обичаи и формиране чувство на национална идентичност.

Свържете се с нас

ДГ "Лиляна Димитрова"

Община Провадия, с.Блъсково

Тел: 0878152117

Mail: v.mir4eva@abv.bg

Форма за контакт